ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เวปไซด์หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ตั้งปกติ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์/โทรสาร 053455244

นขต.นทพ.

 สำนักงานพัฒนาภาค ๑

 สำนักงานพัฒนาภาค

 สำนักงานพัฒนาภาค

 สำนักงานพัฒนาภาค

 สำนักงานพัฒนาภาค

 สำนักงานทหารพัฒนา

 สำนักงานสนับสนุน

นขต.สนภ.๓ นทพ.

 นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ.

 นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ.

 นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ.

 นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ.

 นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ.

 วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 ช.พัฒนา สนภ.๓ นทพ.

Link

 

 


1.  ประกาศราคากลางขุดลอกลำน้ำบอน บ.แม่บอน ม.4 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่      จำนวนเงิน 5,767,616.- บาท (10 พ.ย.60)

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุุเชื้อเพลิง

3. ประกาศราคากลาง งานขุดลอกลำน้ำขอด   

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุเชื่อเพลิงหล่อลื่น จำนวน ๔ รายการ

 


ก่อนดำเนินการ

ระหว่างดำเนินการ

หลังดำเนินการ

ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. ทำการปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๔๐๐ ปี ให้มีความสง่างามยิ่งขึ้น


 ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. ได้ทำการสร้างสนามแข่งขันมอเตอร์ไซด์วิบาก (มอเตอร์ครอส) ภายในพื้นที่ นพค.๓๒ฯ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร


 ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. ได้ทำการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต บ้านพักรับรอง ๑ นพค.๓๒ฯ เพื่อเป็นพื้นฐานในการขยายระบบอินเตอร์เน็ตในอนาคต


ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. ได้ทำการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ณ กองบังคับการ  นพค.๓๒ฯ โดยเพิ่มระบบ Fiber obtic อีก ๑ วงจรและ เปลี่ยนเป็นระบบสายแลนเพื่อรองรับการทำงานที่มีความเสถียรภาพ


อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูล

 
 
 
 

: โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คุณภาพสูง

๒๑ .ค.๕๗ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.พร้าว และ ทต.แม่หอพระ ต.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง นพค.๓๒ 


ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย กลับไปพัฒนา ศรัทธาประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลโรงเรียนชาวไทยภูเขา นพค.32   คลิ๊กที่นี่...พล.อ.ธงชัย สาระสุข
ผบ.นทพ.

พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา
ผอ.สนภ.๓ นทพ.

น.อ.กรเอก ศรีสมบุญ
ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ.


 

 


หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ที่ตั้ง : ๓๐๐ หมู่ ๑ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๗๐
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๕๓๔๕๕๒๔๔  E-Mail : mdu32@hotmail.com
ดูแลระบบโดย จ.ส.อ.ไกรวุฒิ  มงคลประเสริฐ